Namens het bestuur welkom op de home pagina van de VVK.

ATTENTIE / ATTENTION

Van enkele leden hebben we niet de juiste contact informatie. Emails komen terug met een foutmelding. Bent u een lid en heeft u al geruime tijd geen emails van het bestuur ontvangen, meldt u zich dan via email bij bestuur@origen.cr

Some members we don't have the correct contact details. Emails return with message undeliverable. If you are a member and you haven't received any mail from the board for a long time, please contact us via email at bestuur@origen.cr

 Onze Finca

De Vereniging Van Kopers Ganadera La Flecha is volledig eigenaar van een in Costa Rica gevestigde besloten vennootschap (volgens Costaricaans recht) die vervolgens de betreffende plantage (Finca), gelegen in de provincie Puntarenas, in eigendom heeft.

Onze Finca is ongeveer 400 ha groot en heet Ganadera La Flecha, deze naam heeft de vorige eigenaar aan dit landgoed gegeven. Op het overgrote deel van de Finca staan diverse soorten bomen, teak, melina en pochote, waaraan onderhoud wordt gepleegd.

Deze bomen zijn tussen 1989 en 1998 geplant door de vorige eigenaar. Tien procent van onze Finca is natuurgebied; hier mag niet gebouwd worden. De verwachting voor de komende jaren is dat het aanbod van teak wereldwijd daalt door toenemende ontbossing, terwijl de vraag ernaar toeneemt.

Wie zijn wij en wat zijn onze plannen?

Ganadera La Flecha Pura Vida SA

Ganadera La Flecha Pura Vida SA heeft als enig aandeelhouder de Vereniging Van Kopers Ganadera La Flecha (VVK). Ganadera La Flecha Pura Vida SA is de eigenaar van de Finca en draagt zorg voor de verdere projectontwikkeling. Dit bedrijf wordt lokaal geleid door een ervaren manager. Op de finca wonen twee gezinnen die er permanent werken.

Ganadera La Flecha SA

Ganadera La Flecha Pura Vida SA heeft een werkmaatschappij die verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud van de aanwezige bomen op de Finca. Taakstelling van deze SA is het opstellen van een beheer- en onderhoudsplan, het inwinnen van deskundig advies en het selecteren van organisaties die voor de leden het onderhoud gaan uitvoeren. Daarnaast is deze SA verantwoordelijk voor de verkoop van het gekapte hout. Ook hiervoor zal de SA voor de leden de meest geschikte partij selecteren.

Toezichthouders

Maandelijks legt het management van beide SA’s verantwoording af aan de toezichthouders die door het bestuur van de VVK zijn aangewezen.

Eigendom

De gehele Finca Ganadera La Flecha is in eigendom van de VVK. De VVK telt nu bijna 300 leden. Deze personen wonen voornamelijk in Nederland en België. Veel leden hebben een aandeel in de Finca aangeschaft met het oog op waardestijging van de grond en op de kapopbrengst van de teakbomen.
Omdat wij een vereniging zijn, is er een volledig bestuur uit de leden samengesteld, zijn er werkgroepen met diverse taken en is er minimaal ééns per jaar een jaarvergadering. Hierop worden onder meer de jaarstukken en de begroting gepresenteerd. De jaarcijfers worden door een accountant beoordeeld.